+48 (52) 320 50 81

KORZYŚCI

Fotowoltaika posiada liczne zalety:

- może być wykorzystana niemal wszędzie, ponieważ światło słoneczne jest
  ogólnie dostępne,

- urządzenia do produkcji energii mogą być zainstalowane blisko miejsca
  poboru, dzięki czemu nie ma strat energii podczas jej przesyłania,

- wielkość instalacji może być dopasowana do potrzeb energetycznych
  i dostępnych zasobów,

- działanie systemu nie powoduje zanieczyszczenia, nie ma też emisji gazów,
  hałasu, produkcji odpadów oraz bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia,

- wiąże się z niewielkimi kosztami utrzymania i ewentualnymi naprawami
  ponieważ w większości instalacji słonecznych nie ma ruchomych elementów.