+48 (52) 320 50 81

PROSUMENT

 

Program Prosument

 
Program „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii” jest odpowiedzią na chęć promowania pozyskiwania energii elektrycznej ze słońca.
 
Prosument, chcący pozyskiwać energię z odnawialnych źródeł otrzymuje bezzwrotną dotację na zakup i montaż instalacji w wysokości 40%.
 
Prosumentem może być każdy kto ma możliwość instalacji paneli fotowoltaicznych na domu jednorodzinnym lub wielorodzinnym.
 
 
 

 

Finansowane są instalacje do produkcji energii elektrycznej lub ciepła wykorzystujące:
  • źródła ciepła opalane biomasą, pompy ciepła oraz kolektory słoneczne o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,
  • systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe, oraz układy mikrokogeneracyjne (w tym mikrobiogazownie) o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe.
 
Podstawowe zasady udzielania dofinansowania:
  • pożyczka/kredyt preferencyjny wraz z dotacją łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych instalacji,
  • dotacja w wysokości 20% lub 40% dofinansowania (15% lub 30% po 2016 r.),
  • maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych 100 tys. zł - 500 tys. zł, w zależności od rodzaju beneficjenta i przedsięwzięcia,
  • określony maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany dla każdego rodzaju instalacji,
  • oprocentowanie pożyczki/kredytu: 1%,
  • maksymalny okres finansowania pożyczką/kredytem: 15 lat,
  • wykluczenie możliwości uzyskania dofinansowania kosztów przedsięwzięcia z innych środków publicznych.