+48 (52) 320 50 81

OPŁATY ZA PRZYŁĄCZENIE

- za przyłączenie źródeł współpracujących z siecią oraz sieci przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się dystrybucją energii elektrycznej pobiera się opłatę ustaloną na podstawie rzeczywistych nakładów poniesionych na realizację przyłączenia

- za przyłączenie źródeł OZE o mocy elektrycznej zainstalowanej nie wyższej niż 5 MW pobiera się połowę opłaty ustalonej na podstawie rzeczywistych nakładów

- w przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy zawierający określenie na mapie miejsca budowy, opis charakteru prac budowlanych i niezbędnych przyłączy infrastrukturalnych