+48 (52) 320 50 81

PIERWSZE KROKI

Przystąpienie do wykonania instalacji PV :

- wybór lokalizacji;
- oszacowanie napromieniowania i zacienienia;
- posiadanie/uzyskanie tytułu prawnego do nieruchomości;
- sprawdzenie planu zagospodarowania przestrzennego/decyzja
  o warunkach zabudowy;
- jeżeli planowana inwestycja odpowiada przeznaczeniu nieruchomości
  określonemu w planie, inwestor może wystąpić o wydanie pozwolenia na  
  budowę;
- jeżeli plan zagospodarowania przestrzennego nie przewiduje instalacji
  systemów PV należy wystąpić o jego zmianę;