+48 (52) 320 50 81

PROCES INWESTYCYJNY

1. Konieczny wniosek do lokalnego operatora sieci o wydanie warunków przyłączenia nawet jeżeli przyłącze istnieje i obowiązuje umowa przyłączeniowa i dystrybucyjna.

2. Jeżeli przyłączenie dokonywane w ramach grupy V – to jest grupy podmiotów, których urządzenia, instalacje i sieci są przyłączane bezpośrednio do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV oraz mocy przyłączeniowej nie większej niż 40 kW i prądzie znamionowym zabezpieczenia przedlicznikowego nie większym niż 63 A – brak obowiązku wnoszenia zaliczki.

3. Przedsiębiorstwo energetyczne będące operatorem sieci jest zobowiązane do przyłączenia odnawialnego źródła energii do swojej sieci o ile istnieją ekonomiczne i techniczne warunki przyłączenia.

4. Przedsiębiorstwo energetyczne jest obowiązane wydać warunki przyłączenia w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o określenie warunków przyłączenia przez wnioskodawcę przyłączanego do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV.

5. Termin przyłączenia określa umowa przyłączeniowa.

6. Operator sieci przeprowadza próby i odbiory częściowe oraz końcowe w zależności od potrzeb.

7. Wraz z wydaniem warunków przyłączenia przedsiębiorstwo zajmujące się dystrybucją energii przekazuje projekt umowy o przyłączenie do sieci.

8. Po podpisaniu umowy o przyłączenie następuje realizacja przyłączenia.