FOTOWOLTAIKA

Produkuj własny prąd

Instalacje fotowoltaiczne pozwalają na efektywne pozyskiwanie energii elektrycznej ze słońca. Niesie to za sobą szereg korzyści dla środowiska, a przy tym pozwala na duże oszczędności. Użytkownicy mogą korzystać z zalet tego rozwiązania przez cały rok także w połączeniu z innymi systemami, w tym m.in. ogrzewaniem elektrycznym czy pompą ciepła.

Zasada działania instalacji fotowoltaicznej

Fotowoltaika zakładana jest w miejscach zapewniających najlepsze warunki do jej funkcjonowania. Oznacza to najczęściej montaż na dachach lub na gruncie z zastosowaniem konstrukcji wolnostojącej. Jest on przeprowadzany zarówno na połaciach płaskich, jak i nachylonych w zależności od obiektu i jego poszycia, który wskazał zleceniodawca. Działanie systemu wymaga zastosowania 4 podstawowych elementów niezbędnych do prawidłowego i bezpiecznego użytkowania. Pierwszym z nich są panele fotowoltaiczne, których ogniwa pozwalają na zamianę energii pozyskanej ze słońca na prąd stały. Ten trafia następnie do inwertera, gdzie przekształcany jest w prąd zmienny nadający się do zasilania wyposażenia domowego. Aby jednak było to możliwe, musi trafić do wewnętrznej sieci budynku dzięki rozdzielnicy głównej.  Wszelkie nadwyżki wyprodukowane w trakcie korzystania z instalacji mogą być odprowadzane do sieci energetycznej – w takim wypadku dostawca prądu na własny koszt zmienia licznik w domu użytkownika na dwukierunkowy, który pozwala monitorować, ile energii zostało oddane, a ile pobrane.

Nieustanny rozwój instalacji fotowoltaicznych

Sektor energetyki słonecznej dynamicznie rozwija się już od wielu lat i obecnie stanowi jedną z głównych alternatyw dla energii węglowej. Dzięki postępowi technologicznemu związanemu z konstrukcją ogniw, systemami magazynowania i efektywnego wykorzystywania prądu pozyskanego w taki sposób doskonale sprawdza się przez cały okres użytkowania. Jest efektywny nawet po upływie wielu lat, a obecnie dostępne komponenty zapewniają jego odporność na wiele czynników zewnętrznych. To jeden ze skutecznych sposobów na zmniejszenie wydatków firmy, gospodarstwa rolnego lub domu, który powoduje także redukcję substancji i zanieczyszczeń negatywnie wpływających na środowisko.

Korzyści z użytkowania fotowoltaiki

Inwestycja w instalację fotowoltaiczną to wiele korzyści:

// Nie jesteś piewien jaka instalacja jest najlepsza dla Ciebie?

Potrzebijesz konsultacji?

FOTOWOLTAIKA

Opłacalność montażu instalacji fotowoltaicznej

Koszty montażu instalacji fotowoltaicznej sprowadzają się w głównej mierze do ceny komponentów oraz usługi ich założenia. Bezpośrednio wpływa na nie wielkość systemu i to, jakiej ma być mocy. Jednak już po rozpoczęciu funkcjonowania, generowany przez nią prąd jest darmowy, a koszty związane z utrzymaniem całości znikome. Tym samym inwestycja zwraca się zazwyczaj w okresie od 5 do 7 lat od uruchomienia. Dodatkową zaletą jest 15-letnia gwarancja odkupu nadwyżek przez operatora energetycznego. Rośnie również wartość nieruchomości z instalacją fotowoltaiczną.

Nie można też pomijać znaczenia ekologicznego tego typu systemów – są one skutecznym sposobem na ograniczenie wpływu użytkowników na środowisko i poprawę warunków życia w bezpośrednim otoczeniu (nie emituje szkodliwych spalin, pyłów i zanieczyszczeń.

Dofinansowanie w ramach programu Mój Prąd

Osoby zainteresowane inwestycją w fotowoltaikę mogą skorzystać z programu dofinansowania mikroinstalacji „Mój Prąd”. Program priorytetowy Mój Prąd stanowi unikatowy na dotychczasową skalę w Polsce instrument dedykowany wsparciu rozwoju energetyki prosumenckiej, a konkretnie wsparcia segmentu mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV).

Beneficjentami programu mogą zostać osoby fizyczne, które za pomocą instalacji fotowoltaicznej wytwarzają prąd na własne potrzeby oraz korzystają z rozwiązań zwiększających jej autokonsumpcję. Warunkiem koniecznym do uzyskania wsparcia jest zawarta z zakładem energetycznym umowa kompleksowa regulującą kwestie wprowadzania do sieci energii elektrycznej z mikroinstalacji.

W ramach dofinansowania „Mój Prąd” osoby fizyczne mogą uzyskać dotację bezzwrotną w wysokości określonej przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz NFOŚiGW w bieżącej odsłonie programu.

Warunki ubiegania się o dotację:
  • wykonana i podłączona do sieci elektroenergetycznej instalacja fotowoltaiczna (w tym m.in. z licznikiem dwukierunkowym) o mocy 2-10 kW
  • do zakupu instalacji doszło przed ogłoszeniem naboru do programu jednak po 31.01.2020
Dofinansowanie obejmuje:
  • mikroinstalacje fotowoltaiczne o mocy 2-10 kW
  • rozwiązania zwiększające autokonsumpcję energii elektrycznej
FOTOWOLTAIKA

Dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze”

Program priorytetowy „Czyste powietrze” ma na celu poprawę jakości powietrza i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz innych zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Działania te pozwalają na zmniejszenie wpływu gospodarstw domowych na środowisko naturalne, a także przynoszą użytkownikom oszczędności finansowe.

Z programu skorzystać mogą osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami mieszkalnych budynków jednorodzinnych czy lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. W ramach dofinansowania mogą one wymienić nieefektywne źródła ciepła zasilane paliwami stałymi na nowoczesne rozwiązania, a także przeprowadzić niezbędne prace związane z termomodernizacją. 

Kwota dotacji na podstawowym poziomie dofinansowania wynosi do 30 000 zł, a w przypadku poziomu podwyższonego 37 000 zł. Udzielane wsparcie maksymalne nie może przy tym przekroczyć 100% kosztów kwalifikowanych i jest zależne od miesięcznych dochodów na jednego członka rodziny lub przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

W ramach programu dofinansowanie może obejmować zakup i montaż m.in.:

  • pompy ciepła
  • nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu
  • mikroinstalacji fotowoltaicznej
  • rekuperacji
  • ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych czy bram garażowych
  • kotłowni gazowej (wedle zasad określonych w programie)

Dotyczy ono również dokumentacji dotyczącej powyższych elementów, w tym audytów energetycznych, dokumentacji projektowej i ekspertyz.